SVI postovi autora: Josipa Lovrić

From Dusk Till Dawn
Filmolista: Top 5 glazbenih tema u filmu
02.09.2017. Josipa Lovrić

Glazba je jedna od važnijih komponenti u filmskom mediju stoga što često može objasniti ideju ili emociju koja se ne može prenijeti ili dobro komunicirati slikom.