SVI postovi autora: Marija Kamber

Čovjek u primordijalnim vodama Petra Popijača
25.05.2018. Marija Kamber

Instalacija "Skulpture u neutralnoj plovnosti" Petra Popijača integrira širok spektar misaonih sklopova i promišljanja o relacijama prostora i prostornih jedinica, a bit će prikazana na izložbu u Garaži Kamba 25. svibnja.