Intervju

MY BABY: “Wow, ovo je naš 12. nastup u Hrvatskoj?!”

My Baby
Foto: Martina Trbuščić / Ziher.hr
Vrijeme čitanja: 6 minute

Omiljeni nizozemsko novozelandski blues rave band MY BABY nastupit će sutra, 14. prosinca u zagrebačkoj Tvornici kulture. Kod nas su već dobro upamćeno ime, uživaju u pažnji lijepog broja obožavatelja i rado se vraćaju. Koncert u Tvornici biti će njihov 12. do sada održan u Hrvatskoj. Povodom ponovnog dolaska razgovarali smo s njima o povezanosti s hrvatskom publikom, novom singlu Everything, izdanju “LIVE!” i njihovim muzama.

Najprije ekipa, moram reći da vas je predivno opet imati u Hrvatskoj. Cato, Joost, Daniel, ne znam znate li, ali najavljen nastup u Tvornici kulture 14. prosinca bit će vaš 12. nastup kod nas. Osmi u Zagrebu! Kako se osjećate u vezi ponovnog sviranja kod nas?

Wow, nismo toga bili svjesni, ali to je vrijedno slavlja! Proslavit ćemo to u Tvornici kulture ove subote i jako se radujemo što ćemo ponovno nastupiti ovdje. Naš koncert u Zagrebu krajem godine postao je tradicija i svake godine sve više ljudi dovodi svoje voljene na naše koncerte. Toplo nam je oko srca.

Sudeći po broju održanih koncerata po nas i konstantnoj podršci publike, zasigurno imate posebno mjesto u njihovim srcima i ušima. Koji koncert u Hrvatskoj bi izdvojili kao vaš najdraži?

Hm… Teško je reći, ali rekli bismo INmusic. Bilo je kao san i označilo početak lijepe veze između MY BABY i Hrvatske.

Foto: Martina Trbuščić / Ziher.hr

Kako provodite slobodno vrijeme kad dođete u Hrvatsku? Prenesite nam koju uspomenu.

Volimo se družiti u kafiću Pločnik i posjetiti MSU, a kad smo na obali naručujemo velike plate ribe i volimo zaplivati u vašem čistom plavom moru.

Sredinom studenog izdali ste live album nazvan jednostavno „LIVE!“. Slušanje istog je savršen način da se zagriješ za vaše koncerte. Možete li nam reći više o albumu?

Kroz godine naše su se pjesme dosta promijenile i imali smo mnogo različitih verzija svake. Htjeli smo nanovo snimiti 9 od njih na način kako ih sada izvodimo uživo. Željeli smo napraviti visoko kvalitetne snimke, zato smo snimili set nekoliko puta zajedno u studiju i odabrali onu snimku koja je imala najviše energije i ljubavi u sebi. Odličan je osjećaj napokon uhvatiti zvuk koji smo s godinama razvili uživo na posebnom izdanju. Nadamo se da će vam se svidjeti!

Recite nam o omotu albuma, što on za vas znači?

Teško je bilo uhvatiti energiju koju donosi ovo izdanje u jednoj fotografiji. Stoga smo razmišljali, zašto ne probati s drugačijom formom umjetnosti. Pitali smo umjetnika po imenu Sven Signe den Hartogh da napravi komad koji bi upriličio našu energiju i ovo je bio rezultat. Leteće boje!

Upravo ste izdali novi singl po imenu Everything, čestitamo! Napisan je i snimljen za seriju Amsterdam Vice (Baantjer het Begin) gdje služi kao uvodna pjesma. Znači li taj singl novi smjer za MY BABY? Recite nam više.

Reći ćemo da je snimiti tako nešto bilo van naše zone komfora, kao što je bilo i jako zanimljivo otkriti mjesto gdje se priče MY BABY i one same serije susreću. Onda to pretočiti u riječi i glazbu. Utjecaj serije u procesu skladanja ponukao nas je da napišemo više mračniju i neispoliranu pjesmu, koja će i dalje zvučati kao MY BABY. Međutim, možda je novi smjer takav da je sve više i više toga moguće u našem MY BABY svijetu.

Za mene je vaša glazba euforična i hipnotična, izaziva žmarce i najbolja je kad se uz nju pleše. Zato bih osobno volio znati kako se vi osjećate u vezi nje. Dok jeste i dok niste na pozornici.

Teško je taj osjećaj opisati riječima… Kad smo na pozornici i energija se podigne i ispuni cijelu prostoriju te dobijemo mnogo ljubavi od publike, to nas diže sve više i više. Postaje jednostavno svirati i osjećaj je kao da lebdiš. Toliko poseban osjećaj, da ga je teško s bilo čime usporediti. Kad nismo na pozornici dajemo sve od sebe da cijeli MY BABY vlak i dalje putuje, ali sve to činimo upravo za trenutke na pozornici.

Uz vašu muzu „My Baby“, pretpostavljam sada, Mounaiki, koji su vam drugi snažni izvori kreativnosti?

Naša muza je lik koji smo stvorili van nas troje i koji možemo pustiti da govori umjesto nas te joj predati naše misli i iskustva u njen svijet. Drugi motivator je efekt koji sama glazba ima na ljude i glas koji imamo kao umjetnici da stvorimo svjesnost i zauzmemo stav te govorimo protiv nejednakosti i nepravde.

Koja je poveznica između „My Baby“ muze i načina razmišljanja koje danas imate? Čemu vas je u međuvremenu podučila?

Da je život prekratak da se skrivamo.

Cato, jedva čekam čuti te kako pjevaš tu visoku notu pred kraj pjesme Mad Mountain Thyme. Oko 25 sekundi na snimci s albuma „LIVE!“. Impresivno! Konačno ekipa, uz divnu glazbu i osjećaj povezanosti i zajedništva, što još u subotu možemo očekivati od MY BABY u Tvornici kulture?

Slavit ćemo izdanje „LIVE!“, snagu trenutka i našu prelijepu povezanost s Hrvatskom. Obećajemo dati vam 100%!


English version


First and foremost, it’s amazing having you back in Croatia guys. Cato, Joost, Daniel, do you know that the announced show in Tvornica kulture on 12th of December will be your 12th show here. 8th in Zagreb. How do you feel about that and performing here again?

Wow that I didn’t realise, but that’s worth a celebration! Let’s celebrate that in Tvornica kulture this Saturday. We are very much looking forward to performing again. Our show in Zagreb at the end of the year has become a tradition, and every year more and more people are bringing their loved ones to our shows. It’s heartwarming.

Judging by the number of concerts held here and constant support, you certainly have a very special place in hearts and ears of your fans here. Which performance in Croatia was you favorite?

Well, thats hard to say.. but I would go for INMUSIC. It was such a dream and the start of a beautiful relationship between MY BABY and Croatia 😉

How do you like to spend your free time here? Share some memories with us.

We like to hang in the Plocnik Bar or visit the Contemporary Arts museum in Zagreb, and when we’re on the coast we eat big platters of fish and swim in the clear blue sea.

In mid November you released a live album entitled simply „LIVE!“. Listening to it is the perfect way to warm up for your concerts. Would you tell us more about the album?

Over the years our songs have changed so much and we had so many different versions of them. We wanted to re-record 9 of them in the way that we play them now, live! We did want to make it into a high quality recording, so we played the set a couple of times together in the studio and picked the one recording that had the most energy and love. It feels great to finally have captured the sound that we have developed live over the years on a record. We hope you will enjoy it!

And the album cover? What does it represent to you?

It was hard to catch the energy that we wanna bring across with this record into a photo. So we thought, why not try it with a different art form. We asked the artist sven signe den hartogh to make a piece of art that would catch our energy and this is what came out. Flying colours!

You just released a new single called Everything, congratulations! It is written and recorded for serie called Amsterdam Vice (Baantjer het Begin) where it serves as the themesong. Does it mark a new direction for My Baby? Tell us more about it.

Well to do something like this was kinda out of our comfort zone, but it was very interesting to find the place where the story of MY BABY and that of the series meets., Then put that into words and music. The influence of the series in the writing process made us write a more dark and raw song, which we think still really sounds like MY BABY. But maybe the new direction is that more and more is possible in our MY BABY world.

To me, your music is euphoric, spine tickling, hypnotic, skin shivering and best when dancing to. I’d like to know how does it make you feel? Off stage and on stage.

The feeling is hard to describe in words. On stage when the energy rises in the room and we get sent so much love it just lifts us higher and higher. It becomes effortless to play and it feels like floating. Such a special feeling, and its hard to compare it to anything else. Off stage we are working our asses off to keep the whole MY BABY train rolling, but we do it for the moments on stage.

Beside your muse „My Baby“, I suppose now  Mounaiki, what are the main creativity drivers for you?

Our muse is a character that we created outside the three of us that we can let speak for us and we can put our own experiences and thoughts into her world. But another drive is the effect that music has on people and the voice that you have as an artist to create and speak up (rise up) against inequality and injustice.

What is the connection with „My Baby“ muse and state of mind like right now? What has she taught you in the meantime?

 Life is too short to hide yourself

Cato, I personally can’t wait to hear you hit and hold that long high note at the end of Mad Mountain Thyme. Around 25 seconds on „LIVE!“ album. Impressive! Finally, guys, next to awesome music and feeling of connection and unity, what can we expect from My Baby in Tvornica kulture this time around?

We’re celebrating the LIVE! Record, the power of the moment and our beautiful connection with Croatia.  We promise to give our all, and to make the full 100%  with the croatian people!

 

Be social

Komentari